Fotoshooting

Europe_Meets_Asia

 

Fotograf: Thomas Oppermann

 

Models: Dhana Sabira & Mia-Elena Strelzyk